NEWS
最新消息

杯墊 推薦|精選款式

實木材質杯墊,各式獨特的木紋,
滿足各種商用/家用使用場合。

杯墊除了具隔熱,防止水直接與桌面接觸外,
也能避免尖銳的撞擊聲。

以下為實木杯墊的熱銷款式,誠摯推薦。

 

▉ 黑胡桃杯墊 / Black Walnut

▉ 1. 黑胡桃杯墊 | 方形
         尺寸|9 × 9 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|北美黑胡桃木
         查看商品
▉ 2. 黑胡桃杯墊 | 圓形                   
         尺寸|ø9 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油
         材質|北美黑胡桃木
         查看商品
 

 相思木杯墊 / Acacia

▉ 1. 相思木杯墊 | 方形
         尺寸|10 × 10 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|海南相思木
         查看商品
▉ 2. 相思木杯墊 | 圓形
         尺寸|ø9 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|海南相思木
         查看商品
 

 山毛櫸杯墊 / Beech

▉ 1. 山毛櫸杯墊 | 方形
         尺寸|9 × 9 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|歐洲櫸木
         查看商品
▉ 2. 山毛櫸杯墊 | 圓形
         尺寸|ø9 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|歐洲櫸木
         查看商品
 

▉ 沙比利木杯墊 / Sapele

▉ 1. 沙比利木杯墊 | 方形
         尺寸|10 × 10 × 1 cm 
         表面|天然木蠟油 
         材質|沙比利木
         查看商品